Comodo UCC (OV) 5 Domains

Hãng chứng thư cấp phát nhiều DV SSL nhất thế giới. Nếu bạn muốn nghe lời tư vấn sử dụng SSL của một hãng chứng thư bởi vì “nó rẻ”, thì Comodo chính là cái tên. Với ba dòng sản phẩm chính là Positive, Instant và Essential, các loại chứng thư của Comodo có thể đáp ứng được hầu hết nhu cầu của người dùng.

Đánh giá

Domain Validated SSL Rating
Số lượng server: QA icon Tool Data Chọn số lượng server licenses bạn cần. Lưu ý:
UL = Không giới hạn số lượng server
Tên miền phụ(s): QA icon SSL Process Tên miền phụ là tuy chọn mở rộng cho phép bạn bảo vệ thêm các tên miền khác hoặc tên miền cấp dưới của tên miền chính trong cùng một chứng thư.
Lưu ý: Một số sản phẩm chỉ cho phép mua thêm tên miền phụ cho tền miền cấp dưới
Số lượng: QA icon SSL Tools Chọn số lượng mà bạn muốn mua.
Tổng số domain: 5
Tiết kiệm: 30.000 đ
Giá: 7.890.000 đ
VAT: 789.000 đ

8.679.000 đ

Tổng tiền: