Comodo Positive SSL

Nếu bạn muốn sử dụng SSL của một hãng chứng thư rẻ nhất có thể thì Comodo Positive SSL chính là cái tên. Đổi lại, bạn cần biết rằng, chứng thư PositiveSSL được vận hành trên nền tảng và hạ tầng có độ chịu tải thấp, chứng thư có tỷ lệ giả mạo lớn nhất trong các hãng CA quốc tế và chỉ phù hợp cho các dịch vụ start up, thử nghiệm hoặc các website có giao dịch ở mức độ vừa phải. Nếu bạn muốn thấy Comodo ở chất lượng cao hơn, vui lòng chuyển sang tab Comodo SSL, và Comodo Enterprise SSL với các dòng chứng thư có năng lực tải trung và cao.

Comodo Positive SSL

Sản phẩm Giá thấp nhất Tiết kiệm Mức xác thực
Comodo Positive SSL (DV) 199.000đ 977.000đ Domain Validation
Comodo Positive Multi-domain SSL cho 3 Domain (DV) 1.190.000đ 2.770.000đ Domain Validation
Comodo Positive Wildcard SSL (DV) 1.890.000đ 4.086.000đ Domain Validation
Comodo Instant SSL (OV) 1.290.000đ 1.109.000đ Organization Validation
Comodo Positive EV 2.190.000đ 1.386.000đ Extended Validation
Comodo Positive EV Multi-domain Gói cho 3 Domain 4.290.000đ 2.118.000đ Extended Validation

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

10 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
trong 7 ngày

Giá luôn
rẻ nhất

Giao dịch
an toàn