Comodo-Sectigo

Comodo bán lại mảng dịch vụ chứng thư số cho tập đoàn tài chính Francisco Partner để tập trung cung cấp các dịch vụ bảo mật như cWatch, antivirus. Thương vụ mua lại đã hoàn tất, Francisco Partners quyết định tái cấu trúc lại Comodo và đổi tên thương hiệu này thành Sectigo.

Từ ngày 01/12/2018, khách hàng sẽ mua chứng thư Comodo từ công ty Sectigo. Trong năm 2019, khách hàng sẽ phải tiến hành thu hồi chứng thư đang hoạt động và cấp phát lại để chuyển đổi chứng thư từ chứng thư gốc Comodo sang chứng thư gốc Sectigo. Đây là nghiệp vụ bắt buộc trong bối cảnh chứng thư gốc của Sectigo chưa được cấp phép hoạt động, ký số chứng thực và được các nền tảng và trình duyệt chấp nhận.

Sau khi hoàn thành quá trình chuyển đổi theo hướng dẫn, chứng thư số của khách hàng sẽ nằm trong hệ thống chứng thư gốc Sectigo. Thương hiệu Comodo sẽ không được sử dụng cho các sản phẩm chứng thư số, và chính thức chia tay khách hàng sau 20 năm gắn bó.

Comodo-Sectigo

Sản phẩm Giá thấp nhất Tiết kiệm Mức xác thực
cWatch Pro 3.596.400đ
Comodo EnterpriseSSL OV SSL 7.990.000đ 628.400đ Organization Validation
Comodo EnterpriseSSL Pro OV SSL 18.790.000đ 2.702.000đ Organization Validation
Comodo EnterpriseSSL Pro Wildcard OV SSL Wildcard 34.390.000đ 8.788.400đ Organization Validation
Comodo EnterpriseSSL Pro with EV 29.090.000đ 3.288.400đ Extended Validation
Comodo EnterpriseSSL Pro with EV Multi-domain cho 4 domain 79.190.000đ 9.305.200đ Extended Validation
Comodo SSL Certificate (DV) 1.390.000đ 1.008.800đ Domain Validation
Comodo DV UCC Gói DV SSL kèm 2 SAN 3.390.000đ 3.450.000đ Domain Validation
Comodo SSL Wildcard Certificate (DV) 4.390.000đ 6.408.800đ Domain Validation
Comodo EV SSL 6.890.000đ 3.886.000đ Extended Validation
Comodo EV Multi-domain Gói EV SSL kèm 2 SAN 10.290.000đ 1.662.000đ Extended Validation
Comodo Multi-Domain SSL (OV) Gói OV SSL kèm 4 SAN 7.890.000đ 30.000đ Organization Validation
Comodo Premium Wildcard SSL 5.190.000đ 5.608.800đ Organization Validation
Comodo Positive SSL (DV) 199.000đ 977.000đ Domain Validation
Comodo Positive Multi-domain SSL cho 3 Domain (DV) 1.190.000đ 2.770.000đ Domain Validation
Comodo Positive Wildcard SSL (DV) 1.890.000đ 4.086.000đ Domain Validation
Comodo Instant SSL (OV) 1.290.000đ 1.109.000đ Organization Validation
Comodo Positive EV 2.190.000đ 1.386.000đ Extended Validation
Comodo Positive EV Multi-domain Gói cho 3 Domain 4.290.000đ 2.118.000đ Extended Validation

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

10 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
trong 7 ngày

Giá luôn
rẻ nhất

Giao dịch
an toàn