Comodo SSL

Nếu bạn từng nghe Comodo rất rẻ nhưng chỉ dành cho startup, thử nghiệm hoặc các dịch vụ có số lượng giao dịch vừa phải thì như vậy, bạn mới chỉ nghe 1 phần về Comodo. Hãng chứng thư chia dịch vụ của mình ra thành 3 phân khúc rõ ràng: PositiveSSL là dành cho phân khúc như đã đề cập, EnterpriseSSL cho phân khúc cao cấp, còn ComodoSSL dành cho phân khúc trung cấp: hạ tầng ổn định, không có cấp phát nhầm với chứng thư OV, EV, dành cho dịch vụ đang trên đà phát triển, đòi hỏi tính tin cậy cao.

Comodo SSL

Sản phẩm Giá thấp nhất Tiết kiệm Mức xác thực
Comodo SSL Certificate (DV) 1.390.000đ 1.008.800đ Domain Validation
Comodo DV UCC Gói DV SSL kèm 2 SAN 3.390.000đ 3.450.000đ Domain Validation
Comodo SSL Wildcard Certificate (DV) 4.390.000đ 6.408.800đ Domain Validation
Comodo EV SSL 6.890.000đ 3.886.000đ Extended Validation
Comodo EV Multi-domain Gói EV SSL kèm 2 SAN 10.290.000đ 1.662.000đ Extended Validation
Comodo Multi-Domain SSL (OV) Gói OV SSL kèm 4 SAN 7.890.000đ 30.000đ Organization Validation
Comodo UCC Wildcard Gói OV Wildcard kèm thêm 2 SAN 7.990.000đ 1.586.000đ Organization Validation
Comodo UCC (OV) 5 Domains 1.999.000đ 4.900.000đ Organization Validation

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

10 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
trong 7 ngày

Giá luôn
rẻ nhất

Giao dịch
an toàn